Zagraniczne

Projekt BARITECH

Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants „BARITECH”

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

BARITECH to projekt prowadzony w ramach konsorcjum naukowego, utworzonego przez Politechnikę Śląską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską i norweską firmę Aquateam – partnera z przemysłu. W ramach projektu prowadzone są badania stosowane, mające na celu poprawę jakości pracy oczyszczalni ścieków i polepszenie jej bilansu energetycznego poprzez zastosowanie różnych technologii z zakresu inżynierii środowiska i biotechnologii. Badania są skupione na redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach, minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszeniu produkcji gazów cieplarnianych w procesach oczyszczania ścieków. Do zadań Katedry Biotechnologii Środowiskowej należą badania związane z usuwaniem azotu w procesie Anammox i hodowla glonów w bocznym ciągu technologicznym oczyszczalni.

Szczegóły na: http://baritech.org.pl/

 

Projekt KNAPPE

Knowledge and NeedAssessment of Pharmaceutical Products in the Environment

KNAPPE poprzez zebranie danych będących rezultatem projektów UE, jak również informacji pochodzących ze źródeł rządowych oraz publikowanych przez środowiska naukowe, ma zamiar odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z występowaniem farmaceutyków w środowisku:

 • Jaka jest lista najbardziej istotnych dla środowiska wodnego substancji farmaceutycznych? Które z nich mogą stanowić wskaźniki dla osób zarządzających środowiskiem i zdrowiem publicznym?
 • W jakim stopniu konwencjonalne oczyszczalnie ścieków są skuteczne w usuwaniu farmaceutyków w skali roku? Jaki jest los i zachowanie tych substancji podczas procesów oczyszczania? Czy pozostałości farmaceutyków stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, jeśli oczyszczone ścieki są odprowadzane do wód będących w dalszym etapie źródłem wody pitnej?
 • Czy można uniknąć pewnych problemów i zagrożeń związanych z emisją substancji farmaceutycznych do środowiska poprzez zastosowanie Czystych Technologii?
 • Jakie regulacje prawne, akcje prewencyjne czy bodźce zachęcające do ograniczenia spożycia farmaceutyków mogą okazać się efektywne w obniżeniu stężenia tych substancji w środowisku? Czy jest szansa stworzenia ogólnoeuropejskiego praktycznego przewodnika?
 • Czy zastosowanie takich rozwiązań jak technologia czystej syntezy, klasyfikacja i oznakowanie, ulepszenie komunikacji w metodach tzw. „dobrej praktyki” mają szanse na obniżenie wpływu farmaceutyków na środowisko?
 • W jaki sposób można monitorować wpływ środowiskowy danego farmaceutyku po uzyskaniu przez niego autoryzacji?

Reasumując, KNAPPE z jednej strony ma na celu zgromadzenie informacji dotyczących obecności, losu, zachowania, skuteczności usuwania i wpływu środowiskowego farmaceutyków, z drugiej strony natomiast daje ogólny obraz tzw. „cyklu życiowego” tych substancji, śledząc ich dzieje od produkcji, poprzez konsumpcję, oczyszczanie ścieków, aż do procesów uzdatniania wody i jej dystrybucji.

Więcej informacji na temat założeń projektu, jego struktury organizacyjnej, jak również planowanych spotkań i konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie KNAPPE: www.knappe-eu.org.

Poprzednie projekty badawcze międzynarodowe

 • Treatment of municipallandfillleachate. 1997. Part of the treaty between the Flanders Government (Belgium) and the Polish Republic Government
 • Influence of sludge age on fermentation and biogas production. 1997-99. Funded by Oswald-Schulze-Stiftung/Germany
 • Photocatalysis of the organic compounds originated from landfill leachates. 2001. Framework of the EU-DGXII „Improving Human Potential” Programme. The contract number: HPRI – CT – 1999 – 00013 between CIEMAT – PSA and the EU
 • Assessment of Technologies for the Removal of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Sewage and Drinking Water Facilities to Improve Indirect Potable Reuse (POSEIDON). Fifth Framework Programme, 2000. The contract number: EVK1-CT-2000-00047
 • Couplage des methods biologiques et photocatalytiquedans les processusd’epuration des lixivitas de decharges municipals. Bilateral project between Environmental Biotechnology Department and Laboratory of Chemistry and Applications University of Metz, within Programme Polonium 2001 and Polonium 2002
 • Scheme to Provide Training and Assistance for Research Players for the Assessment of the Fate and Removal of Pharmaceuticals, Personal Care Products and Estrogenic Compounds (PPCPs) Released into the Environment (TRITON). Fifth Framework Programme, 2002. . The contract number: EVK1-CT-2002-80015
 • Integration and optimization of urban sanitation systems VISBYPROGRAMME – Project and network. Polish – Swedish Research Co-operation, 2002/2003
 • Centre of Excellence „Environmental Biotechnology Research Centre” DEMETER Fifth Framework Programme, 2002. The contractnumber: EVK1-CT-2002-80009.