Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej, realizowany jest projekt pt. „Pożeracze trucizn – jak mikroorganizmy pomagają w oczyszczaniu środowiska”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Celem projektu jest popularyzacja nauki i badań naukowych wśród młodzieży gimnazjalnej, poprzez udział w zajęciach prowadzonych w laboratorium mikrobiologicznym oraz ekotoksykologicznym Politechniki Śląskiej.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Biotechnologii Środowiskowej: dr Annę Węgrzyn (koordynator projektu), mgr inż. Justynę Drzymałę (z-ca koordynatora projektu), dr inż. Katarzynę Kowalską oraz dr hab. inż. Joannę Kalkę,

Zajęcia obejmują 8 spotkań (od marca do czerwca 2017 r.), w trakcie których uczniowie samodzielnie:

 •  pozyskują bakterie zdolne do rozkładu zanieczyszczeń z próbek środowiskowych,
 •  identyfikują bakterie poprzez barwienie i obserwacje mikroskopowe,
 •  badają zdolność szczepów bakteryjnych do rozkładu zanieczyszczeń,
 •  określają toksyczność próbek środowiskowych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny !!!

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w czasie niekolidującym z zajęciami lekcyjnymi.

Każdy z uczestników po zrealizowaniu cyklu zajęć otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie kursu.

Zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń) przyjmowane są pod adresem anna.wegrzyn@polsl.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela dr Anna Węgrzyn (anna.wegrzyn@polsl.pl, tel. 32 237 28 62)

 

wykładY i prezentacje:

 1. Ksenobiotyki w środowisku, fantastyczny świat mikroorganizmów
 2. Określanie toksyczności próbki wody
 3. Izolacja bakterii zdolnych do degradacji ksenobiotyków
 4. Identyfikacja bakterii (barwienie metodą Grama)
 5. Hodowla degradacyjna, podstawy spektrofotometrii
 6. Hodowla degradacyjna, podstawy spektrofotometrii, cz. 2
 7. Podstawy immobilizacji
 8. Podsumowanie projektu

laboratorium:

 1. Zajęcia 1
 2. Zajęcia 2
 3. Zajęcia 3
 4. Zajęcia 4
 5. Zajęcia 5
 6. Zajęcia 6

 Sprawy organizacyjne:

 1. UMO – pierwsza informacja rozesłana do szkół
 2. UMO – proponowany harmonogram zajęć rozesłany do szkół
 3. UMO – ogólny harmonogram zajęć
 4. UMO – formularz zgłoszenia uczestnika
 5. UMO – regulamin projektu