Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Środowiska

 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Środowiska zrzesza studentów jak i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Koło działa przy Katedrze Biotechnologii Środowiskowej. Podstawą aktywności koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą, twórczą i samokształceniową.

Nasza działalność naukowa jest ukierunkowana głównie na wszelkie aspekty biologicznego oczyszczania ścieków (w tym oczyszczanie ścieków przemysłowych), usuwania substancji biogennych ze ścieków, bioremediacji gruntów i wielu innych związanych z wykorzystaniem biotechnologii w ochronie środowiska. W ramach swojej działalności, koło naukowe jest współorganizatorem konferencji i spotkań naukowych. Studenci mają możliwość udziału w projektach badawczych oraz aktywnego spędzania czasu zarówno w laboratorium, jak i poza nim.

Opiekun SKN: dr inż. Grzegorz Cema
Siedziba SKN: Katedra Biotechnologii Środowiskowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
e-mail: grzegorz.cema@polsl.p

Pobierz, wypełnij i wyślij nam Deklarację Członkowską

 

SKN Biotechnologów Środowiska było współorganizatorem JUBILEUSZOWEGO

XX OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
“BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKOWA”

Aktualny Zarząd Koła Naukowego:

Przewodniczący Z-ca Sekretarz
Dominika Piecuch

Justyna Strachanowska

Marta Osadnik

Doktorant – mgr inż. Piotr GUTWIŃSKI  (32)237-29-15   pok. 712C KBŚ wydz. GiG

 

Możesz w każdej chwili skontaktować się z kołem klikając ikonkę powyżej. Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie pytania pytania.