Śląski Biobus, czyli mobilna biotechnologia Politechniki Śląskiej

 

Biotechnologia to jedna z najnowszych i najciekawszych dziedzin nauki. Łączy w sobie wiedzę przyrodniczą i techniczną, którą stosuje się w praktyce. Politechnika Śląska oferuje studia na kierunku biotechnologia, współtworzonym przez trzy wydziały: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Chemiczny i Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Dzięki takiemu połączeniu sił naukowych i dydaktycznych tworzymy wyjątkowo bogaty tematycznie, interdyscyplinarny i ciekawy kierunek studiów.

Jeśli Państwa uczniowie są zainteresowani tym kierunkiem studiów, mobilna biotechnologia Politechniki Śląskiej przyjedzie do Państwa szkoły z ofertą edukacyjną i warsztatami laboratoryjnymi dla uczniów. Śląski Biobus odwiedza zainteresowane szkoły co roku w listopadzie.

Pytania i zgłoszenia (co roku do 15 października) można kierować na: sknbiotechnologow@gmail.com
 

Patronem Merytorycznym akcji jest A&A Biotechnology
www.aabiot.com