Rozpoczynamy rekrutację na studia II stopnia!

baner-niebieski

Interesują Cię nauki przyrodnicze i środowiskowe: biologia, chemia, toksykologia? Masz zmysł praktyczny? Lubisz pracę z komputerem? Chcesz się przygotować do pracy w przemyśle po studiach? Studia prowadzone przez naszą Katedrę są właśnie dla Ciebie.

Jesteśmy zespołem naukowców o różnych specjalnościach, prowadzimy wiele interesujących i szeroko zakrojonych badań aplikacyjnych. Współpracujemy z przemysłem, dzięki czemu nasi studenci są przygotowywani do pracy po studiach zgodnie z oczekiwaniem potencjalnych pracodawców. Rozpoczynamy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BIOSTART, który wspie­ra­ konkurencyjność ab­sol­wen­tów kie­run­ku Bio­tech­no­lo­gia na ryn­ku pra­cy po­przez wy­so­kiej ja­ko­ści sta­że za­wo­do­we. Uczymy nie tylko przedmiotów kierunkowych, ale też pracy w grupie, autoprezentacji, podstaw biogospodarki oraz dajemy możliwość praktyki zawodowej w przemyśle. Nasi studenci są samodzielni i zaradni. Dołącz do nich!

Zapraszamy 🙂