O nas

Historia

Katedra Biotechnologii Środowiskowej jest częścią Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Istnieje od roku 1984 roku, pierwotnie jako Zakład Biotechnologii Środowiskowej, powstały z przekształcenia ówczesnego Zespołu Bioinżynierii Sanitarnej. Jako niezależna jednostka Katedra powstała w roku 1998 w wyniku wydzielenia się Zakładu Biotechnologii Środowiskowej z Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków. Od początku istnienia Zakładu do 31 sierpnia 2013 roku kierownikiem KBŚ był prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch. Od 1 wrzesnia 2013 roku Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska.

Osiągnięcia

Obecnie nasza Katedra jest jednym z wiodących ośrodków naukowych w dziedzinie biotechnologii środowiskowej. Liczne prace naukowe oraz efekty współpracy z przemysłem odzwierciedlają wiedzę i doświadczenie pracowników. Katedra posiada uznaną pozycję w kraju i za granicą. Tematyka badawcza i realizowana dydaktyka są spójne, a struktura kadrowa gwarantuje stabilną przyszłość. Jednostka stanowi jeden z głównych ośrodków naukowych i dydaktycznych w kraju w zakresie biotechnologii środowiskowej, do którego przyjeżdżają na staże i w celu współpracy krajowi i zagraniczni pracownicy naukowi.
Pracownicy Katedry wykazują aktywność i kwalifikacje w zabiegach o finansowanie badań naukowych, które owocują realizacją projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusze Uni Europejskiej.

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami

Jednostka posiada stałą współpracę z ośrodkami zagranicznymi, potwierdzoną wspólnymi programami badawczymi. Pracownicy odbywają staże zagraniczne, w wyniku których powstają wspólne publikacje. Katedra współpracuje od wielu lat z ośrodkami naukowymi wyższych uczelni Austrii (Wiedeń), Belgii (Gandawa), Czech (Praga), Holandii (Wageningen), Niemiec (Aachen, Clausthal, Cottbus, Drezno, Hannover, Monachium, Saarbrücken, Stuttgart, Zittau), Słowacji (Bratysława), Francji (Metz), Hiszpanii (Almeria, Santiago de Compostela), Rosji (Sankt Petersburg), Szwajcarii (Duebendorf), Szwecji (Sztokholm) i Wegier (Budapeszt). Przejawem tej współpracy są wizyty pracowników wymienionych ośrodków naukowych. Wizyty takie złożyli m.in. prof. Verstrate (Belgia), prof. Kroiss (Austria), mgr Dubelaar (Holandia), mgr Ghyoot (Belgia) oraz prof. Vogelpohl, prof.Wotte, prof. Spyra, dr Niehoff, dr Noack, dr Pagga, mgr Mueller, mgr Donner, mgr Metzler, mgr Hahn (wszyscy z Niemiec).

Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, pełni także rolę koordynatora naukowej sieci tematycznej ENBIONET , a w 2002 roku Katedra uzyskała status Centrum Doskonałości DEMETER.

Zakres badań

Zakres badań naukowych obejmuje wszystkie aspekty biotechnologii środowiskowej, począwszy od biotechnologii ścieków poprzez bioremediację gruntów, ekotoksykologię, monitoring środowiska, biologię molekularną, po unieszkodliwianie związków refrakcyjnych. Prowadzone są także prace dotyczące łączenia procesów biotechnologicznych z innymi technikami, np. membranowymi. Prace naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się głównie na zagrożeniach biologicznych i chemicznych i dotyczą takich zagadnień, jak: usuwanie biotoksyn, związków kancerogennych, farmaceutyków, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz toksycznych produktów pośrednich chemicznego utleniania ścieków, zagadnień dotyczących gleby, wód gruntowych oraz hodowli mikroorganizmów (np. alg) w celu produkcji biopaliw i innych gospodarczo użytecznych substancji (np. sporopolenina).

Oprócz tego przeprowadzane są typowe badania z zakresu biotechnologii dotyczące usuwania związków biogennych, oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości azotu amonowego, oceny aktywności drobnoustrojów, procesów beztlenowych itd.

Dydaktyka

W zakresie dydaktyki Katedra była pierwszym ośrodkiem w Polsce który opracował program studiów i uruchomił w 1988 roku specjalność „Biotechnologia środowiskowa” w ramach kierunku studiów „Inżynieria środowiska”. Oprócz zajęć w macierzystej Uczelni oraz innych krajowych ośrodkach akademickich, studenci mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych m.in. w 1993 oraz 2002 roku odbyli zbiorową praktykę w Niemczech w ramach stypendium DAAD. Także dość liczny jest udział w indywidualnych praktykach lub realizacji prac dyplomowych. Aktualnie KBŚ prowadzi zajęcia na kierunkach Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska i Biogospodarka oraz studia II stopnia przy współpracy z przemysłem (tzw. studia mentorskie).