Laboratorium biotechnologii środowiskowej

Laboratorium biotechnologii środowiskowej prowadzi badania, obejmujące technologie oczyszczania ścieków, usuwania odpadów i bioremediację gruntów. Analizy prowadzone w pracowni fotochemicznej i analitycznej są ukierunkowane na usuwanie ksenobiotyków ze ścieków i gruntów.

Laboratorium obejmuje:

 • pracownię biotechnologii ścieków,
 • pracownię bioremediacji gruntów,
 • pracownia hodowli glonów,
 • pracownie analityczną,
 • pracownię fotochemiczną.

W pracowni biotechnologii ścieków prowadzone są badania nad efektywnym usuwaniem azotu w procesie nitryfikacji-denitryfikacji oraz Anammox ze ścieków w różnych typach układów technologicznych (w reaktorach porcjowych SBR, membranowych MBR, złożach tarczowych). Ponadto prowadzi się analizy nad usuwaniem mikrozanieczyszczeń ze ścieków komunalnych i szpitalnych, w tym pozostałości farmaceutyków i środków cieniujących. Pracownia dysponuje również fotoreaktorami, w których prowadzone są badania nad użytecznością mikroglonów do podczyszczania ścieków oraz produkcji biopaliw i innych użytecznych gospodarczo substancji (takich jak np. sporopolenina).

Pracownia bioremediacji gruntów zajmuje się analizami możliwości oczyszczania gruntów z zanieczyszczeń antropogenicznych (WWA, metale ciężkie).

W pracowni analitycznej analizowane i kontrolowane są próbki ciekłe, głównie poprocesowe (środowiskowe lub uzyskane w wyniku eksperymentów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych) pod kątem obecności związków organicznych i nieorganicznych (głównie form substancji biogennych), a także prowadzone są analizy związane z wykrywaniem, obecnością i kontrolą stężeń wybranych (mikro)zanieczyszczeń antropogenicznych, m. in. antybiotyków, biomimetyków hormonalnych, inhibitorów korozji, WWA i innych.

W pracowni fotochemicznej prowadzone są badania nad rozkładem antropogenicznych (mikro)zanieczyszczeń i związków refrakcyjnych w środowisku wodnym, za pomocą (odpowiednio skonfigurowanych) procesów wzbudzanych światłem (tj. fotoliza bezpośrednia proces UV/H2O2, proces UV/O3, fotokataliza, itp.). Procesy te mogą być stosowane jako procesy jednostkowe lub połączone z procesami biologicznymi (jako procesy trzeciego stopnia oczyszczania lub procesy wstępnego podczyszczania).

Laboratorium dysponuje m. in.:

 • Bioreaktory membranowe tlenowe i beztlenowe,
 • Bioreaktor Anammox,
 • Złoże biologiczne,
 • Fotoreaktor glonowy,
 • Spektofotometr Merck NOVA 60 z termoreaktorem,
 • Spektofotometr VS, Donserw,
 • Soxhlet- uniwersalny aparat do ekstrakcji B-811 (Extraction System)
  • wyparka próżniowa Rota Vapor R-200,
  • wysokosprawny chromatograf cieczowy z automatycznym podajnikiem prób, wyposażony w dwa detektory – detektor wyładowań koronowych oraz detektor UV-Vis (HPLC –UV CORONA, Ultimate 3000, Dionex).
  • analizator ogólnego węgla organicznego z automatycznym podajnikiem próbek (Shimadzu Analyser TOC-L i Shimadzu Analyser TOC-VCSH +ASI-V+SSM),
  • fotoreaktory (reaktor UV P400 firmy ViteTech; Solarbox System i fotoreaktor własnej konstrukcji,
  • Wagi laboratoryjne i analityczne,
 • Łaźnie wodne.