Laboratorium ekotoksykologii i biomonitoringu

img_7143-1-copy

W laboratorium ekotoksykologii i biomonitoringu prowadzone są badania z zakresu toksykologii środowiskowej. Zaplecze badawcze umożliwia przeprowadzenie testów toksyczności zarówno na bakteriach, roślinach jak i na organizmach zwierzęcych. Ponadto zapewnione są odpowiednie warunki do prowadzenia testów toksyczności w warunkach laboratoryjnych.

Laboratorium obejmuje:

 • pracownię fitoremediacji i fitotoksyczności,
 • pracownię badania biodegradacji,
 • pracownię obrazowania mikroskopowego.

W pracowni obrazowania mikroskopowego możliwe jest prowadzenie obserwacji mikroskopowych. Zaplecze badawcze umożliwia przygotowanie preparatów, prowadzenie obserwacji mikroskopowych, możliwość obserwacji obrazu oraz wykonania zdjęć z wykorzystaniem mikroskopu MOTIC z funkcją rejestracji obrazu.

W pracowni badania biodegradacji prowadzone są badania nad biochemicznym rozkładem związków organicznych. Zaplecze badawcze umożliwia przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych, a także symulację warunków niezbędnych do przeprowdzenia biodegradacji badanych substancji w warunkach laboratoryjnych.

Laboratorium dysponuje m. in.:

 • mikroskopem optycznym MOTIC z funkcją rejestracji obrazu,
 • aeratorem,
 • fititronem firmy Biogenet;
 • spektrofotometrami MARCEL, Jenway i Spekol,
 • spektofotometrem UV-VIS,
 • analizator Kjeldahla – system Kjeltec;
 • system do badania toksyczności Microtox wraz komputerem,
 • aparatem do badania respiracji gleby.