Laboratorium biologii molekularnej

img_6794-1-copy

La­­bo­­ra­­to­­rium biologii molekularnej powstało ze względu na aktualne trendy w oczyszczaniu ścieków oraz bioremediacji gruntów, które kładą znaczny nacisk na analizy molekularne wykorzystywanych w tych procesach roślin i mikroorganizmów.

Laboratorium obejmuje:

 • pracownię biologii molekularnej,
 • pracownie monitoringu biocenoz bakteryjnych.

W laboratorium prowadzone są badania ukierunkowane na analizy złożonych biocenoz bakteryjnych w osadzie czynnym, biofilmie technologicznym oraz glebie oraz czystych kultur mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach technologicznych i bioprodukcji. Ponadto prowadzi się tez analizy na materiale genetycznym roślin (m. in. analizy toksyczności metodą PCR-RAPD).

Laboratorium dysponuje m.in.:

 • termocyklerem z gradientem T-1000 (BioRad)
 • systemami do elektroforezy horyzontalnej z zasilaczem
 • systemami do elektroforezy w gradiencie denaturacji PCR-DGGE (DCode Mutation Detection System, BioRad)
 • Systemem do wizualizacji i archiwizacji żeli z oprogramowaniem bioimformatycznym (Quantity One 1D Software, BioRad; GelCompare, Appled Maths)
 • komorą laminarną HERASafe
 • mikroskopem fluorescencyjnym z kamerą
 • piecem hybrydyzacyjnym
 • systemem do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek Qbit, Invitrogen
 • wirówkami i mikrowirówkami z chłodzeniem