Studia przy współpracy z przemysłem

img_6734-1-copy
Katedra Biotechnologii Środowiskowej od dwóch lat prowadzi studia mentorskie II stopnia przy współpracy z przemysłem w ramach specjalności Biotechnologia w Ochronie Środowiska. Od roku akademickiego 2016/2017, współpracujemy z partnerami z przemysłu:

  • Grupa Żywiec
  • Hydrochemia
  • Kompania Piwowarska
  • NITROERG
  • PWiK Gliwice
  • PWiK Świętochłowice
  • RCGW Tychy

Studenci w ramach programu mentorskiego wykonują pracę magisterską dla zleceniodawcy z przemysłu, pod opieką zarówno pracownika naukowego, jak i praktyka, studiując jednocześnie w indywidualnym trybie. Dodatkowo, po zakończeniu projektu magisterskiego studenci mają możliwość odbycia 3-6 miesięcznych praktyk w Przedsiębiorcy.

Nabór studentów na studia mentorskie odbywa się w drodze konkursu. Pod uwagę są brane zarówno wyniki w nauce, jak i samodzielność, doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz znajomość języków obcych.

Szczegółowe wytyczne i terminy składania odpowiednich dokumentów są podawane w Aktualnościach na stronie Katedry Biotechnologii Środowiskowej oraz na profilu KBŚ na facebooku.

W razie dodatkowych pytań napisz: aleksandra.ziembinska-buczynska@polsl.pl