Biogospodarka

Na kie­run­ku Bio­tech­no­lo­gia II stop­nia sta­cjo­nar­ne, spe­cjal­ność: Bio­gospodarka

Biogospodarka to zrównoważona produkcja odnawialnych zasobów biologicznych (roślin, zwierząt, mikroorganizmów) oraz ich wykorzystanie do produkcji żywności, pasz i towarów przemysłowych oraz bioenergii. Dlatego też specjalizacja ta obejmuje zagadnienia związane z produkcją i odzyskiem biosurowców, produkcją biopaliw, wykorzystaniem roślin energetycznych, glonów, mikroorganizmów i odpadów oraz użyciem technik fermentacyjnych do szeroko pojętej produkcji biotechnologicznej. Biogospodarka skupia się na 4 modułach kształcenia: biotechnologii przemysłowej, środowiskowej,  zrównoważonym rozwoju biogospodarki oraz jej aspektów prawnych i ekonomicznych. Studia te przygotowują absolwenta do pracy w szerokim zakresie miejsc pracy. Są to interdyscyplinarne studia, rozwijające dodatkowo bardzo pożądane przez pracodawców tzw. umiejętności  miękkie, związane z pracą w grupie, komunikacją społeczną, autoprezentacją itp.

Biogospodarka – studia z przyszłością

Profil absolwenta Biogospodarka, czyli o tym, czego uczą się studenci

Absolwent specjalności biogospodarka posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu technik i badań przemysłowych, wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska, pozyskiwania nowych źródeł energii, wykorzystania roślin i mikroorganizmów do szeroko pojętej produkcji biotechnologicznej i utylizacji zanieczyszczeń. Jest również przygotowany do pracy w laboratorium technologicznym mikrobiologicznym, biologii molekularnej. Ma solidne podstawy z aspektów prawnych i ekonomicznych w biogospodarce. Absolwent potrafi planować i projektować prace związane z rozwojem technologii w bioprodukcji i bioutylizacji, posiada wiedzę i umiejętności do zarządzania projektami naukowymi i technologicznymi, potrafi pracować efektywnie w zespole.