Katedra Biotechnologii Środowiskowej O Katedrze » Pracownicy Katedry - Staff of the Department » Dr Monika Czarnecka
 
Biotechnologia - REKRUTACJA 2016
Biotechnologia - prezentacja kierunku
Studia mentorskie II stopnia przy współpracy z przemysłem
Menu

Dla pracowników Katedry
SquirrelMail

RoundCube

EKOS
Rezerwacje - (rezerwacje-pomoc)

logo_ebd_z_liscmi.jpg

Dr Monika Czarnecka


Stanowisko: specjalista d/s ochrony przyrody

Obszar zainteresowań badawczych:

 • wpływ urbanizacji (inwestycji budowlanych i drogowych) na środowisko;
 • rola terenów podmokłych w samooczyszczaniu wód w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym;
 • bioróżnorodność na obszarach zdegradowanych;
 • renaturyzacja rzek i terenów zdegradowanych;
 • ekologia antropogenicznych siedlisk zastępczych

Adres kontaktowy:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
tel.: (+4832) 237-29-15,
kom. (+48)668 661 948
fax: (+4832) 237-29-46
e-mail: monika.czarnecka@polsl.pl

Publikacje:

 • "Rola roślin w ochronie brzegów rzek i potoków przed erozją i powodzią. cz. I i cz. II". EKOINŻYNIERIA nr 9(4)/1997 s. 33-37 oraz nr 10 (25)/1997 s. 24-29,Wyd. Ekoinżynieria Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 • "Możliwości wykorzystywania rozlewisk i niewielkich zbiorników wodnych do podczyszczania wód płynących na obszarze aglomeracji górnośląskiej" w: "Restrukturyzacja przemysłu a problem ochrony środowiska i transportu" Mat. IV Konf. Nauk. Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska, red. Andrzej Misiołek, WSEiA w Bytomiu, Bytom 2003
 • “Możliwości wykorzystywania zbiorników i zapadlisk antropogenicznych do oczyszczania wód w GOP” w: Problemy Ekologii nr 2/2002 s.69-75, Wyd. EcoEdycja, Katowice


Dr Monika Czarnecka


research and teaching specialist in nature conservation

Research areas:

the assessment of urban development impact on environment;
role of wetlands in Upper Silesian Industrial Agglomeration for water treatment;
biodiversity in degraded areas;
recovery and restoration of river channels and degraded areas

Contacts:

The Environmental Biotechnology Department, Faculty of Energy and Environmental Engineering, Silesian University of Technology

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
tel.: (+4832) 237-29-15, mobile (+48) 668 661 948
fax: (+4832) 237-29-46
e-mail: monika.czarnecka@polsl.pl

Publications:

 • "River bank protection from erosion and flood regulation by plants”". EKOINŻYNIERIA nr 9(4)/1997 s. 33-37 oraz nr 10 (25)/1997 s. 24-29, Wyd. Ekoinżynieria Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 • "Possibilities of flooded areas and small ponds use for waste water treatment in Upper Silesian Industrial Agglomeration” in: "Changes in industry in relation to nature conservation and transportation issues" in IV Silesian Seminar on Nature Conservation, editor Andrzej Misiołek, Administration and Economy College, Bytom 2003
 • “Possibilities of ponds and collapse basins for water treatment in Upper Silesian Industrial Agglomeration”, Problemy Ekologii nr 2/2002 s.69-75, Wyd. EcoEdycja, Katowice
  MySQL: 0.0043 s, 31 request(s), PHP: 0.0236 s, total: 0.0279 s, document retrieved from database.
Powered by Etomite CMS.